Επικοινωνία

 

Γραφεία

Διεύθυνση: Λιμάνι Νυδρίου,
Λευκάδα
Τηλ 1: +30 698 4884955 Ουρανία
Τηλ 2: +30 697 2685609 Πέτρος
Email: info@uraniasail.gr uraniasail@gmail.com